Paket Umroh 2 Minggu

 Umroh adalah sebuah ibadah yang dilaksanakan di tanah suci selama kurang dari satu bulan. Berbeda dengan ibadah haji, ibadah umroh tidak wajib hukumnya. Anda bisa memilih paket umroh sesuai dengan hari yang Anda inginkan. Paket umroh yang seringkali digunakan oleh masyarakat adalah paket umroh 2 minggu, yang mana jamaah akan melaksanakan ibadah umroh selama dua minggu penuh.

10 Larangan Ketika Melaksanakan Ihram

Ihram adalah kegiatan wajib yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah umroh. Ihram diperuntukkan untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Ihram memiliki larangan-larangan berikut ini untuk menjadikan ibadah umroh para jamaah menjadi sah sesuai sariat agama islam:

1. Berkelahi atau Bertengkar

Larangan selama ihram salah satunya adalah berbuat kekerasan berkelahi, atau hanya sekedar bertengkar. Anda harus sangat menjaga sikap selama melaksanakan ihram di tanah suci. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197 telah dijelaskan:

 

Haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.” (QS. Al-Baqarah: 197)

 

Pada ayat di atas telah dijelaskan bahwa tidak boleh bertengkar maupun berkelahi selama melaksanakan ihram. Aturan tersebut tidak hanya berlaku untuk haji saja, namun juga untuk melaksanakan ibadah umroh.

 

2. Menggunakan Parfum dan Pomade

Pomade adalah barang wajib yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki untuk merapikan rambut. Namun pomade menjadi haram digunakan apabila Anda sedang melaksanakan ihram di tanah suci. Baik bagi laki-laki maupun perempuan juga diharamkan untuk menggunakan parfum selama sedang ihram.

 

3. Mengumpat

Sudah menjadi makanan sehari-hari bagi rakyat Indonesia untuk mengumpat. Namun Anda harus menahan nafsu mengumpat jika sedang melaksanakan ihram. Untuk itu, Anda bisa terus berzikir menyebut nama Allah atau beristighfar. Dengan begitu Anda akan dijauhkan dari syetan yang suka mengganggu kegiatan ibadah Anda.

 

4. Jima’

Melayani suami memang menjadi kewajiban seorang istri. Namun hal tersebut tidak berlaku jika dilaksanakan saat ihram. Jima’ antara suami dan istri sebelum melaksanakan serangkaian kegiatan umroh adalah dilarang. Jikalau didapati melanggar, maka jamaah tersebut harus membayar denda atau dam dengan menyembelih 7 ekor kambing atau satu ekor onta.

 

5. Nikah dan Menikahkan

Melakukan akad nikah di tanah suci tentunya menjadi hal yang sangat istimewa bukan? Namun tidak menjadi istimewa lagi jika Anda ingin menikah ketika sedang melaksanakan umroh.

 

Dalam hadits Utsman dari usman RA bahwa Nabi telah bersabda:

Orang yang berihram tidak boleh menikahi, tidak boleh dinikahi, dan tidak boleh melamar.” (Sahih: Mukhtahshar Muslim no 814)

 

6. Mencabut Tanaman

Tanaman ialah makhluk hidup yang dicipakan oleh Allah. Kita sebagai sesama makhluk hidup harus saling menjaganya. Untuk itu terdapat larangan untuk mencabut atau memotong tanaman ketika sedang melaksanakan ihram.

 

7. Berburu Binatang

Tidak hanya berlaku bagi tanaman, larangan untuk membunuh makhluk hidup juga berlaku pada hewan. Allah SWT telah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 95 yang artinya:

 

dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram.” (QS. Al-Maidah: 95)

 

Pada ayat di atas dijelaskan larangan membunuh binatang buruan darat. Binatang yang tidak boleh dibunuh selama melaksanakan ihram adalah seluruh jenis binatang termasuk semut dan nyamuk. Jika melanggar perintah tersebut, maka jamaah harus membayar denda dengan memberi makanan kepada fakir miskin sebanyak 5/6 liter untuk satu harinya.

 

8. Potong Rambut dan Potong Kuku

Memotong sebagian rambut dan memotong kuku juga dilarang selama sedang melaksanakan ihram. Adapun jika harus memotong rambut, maka jamaah umroh harus menggantinya dengan membayar fidyah yaitu berpuasa, bershodaqoh, atau berkurban.

 

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah berfirman yang artinya:

… dan janganlah kamu mencukur rambutmu sebelum binatang hadyu sampai di lokasi penyembelihannya….” (QS. Al Baqarah: 196)

 

9. Dilarang Bercadar dan Mengenakan Sarung Tangan

Larangan selama melaksanakan ihram bisa Anda dapatkan di buku paket umroh 2 minggu. Salah satu larangan yang disebutkan yaitu dilarang mengenakan sarung tangan dan memakai niqab atau cadar bagi wanita. Namun sebagian ulama membolehkan untuk wanita bercadar apabila mendapati laki-laki yang sedang mendekatinya.

 

10. Mengenakan Pakaina Berjahit

Larangan yang harus dipatuhi oleh kaum laki-laki ketika hendak melaksanakan ihram adalah mengenakan pakaian berjahit. Selama melaksanakan ibadah ihram, maka kaum laki-laki harus mengenakan pakaian ihram yang telah disediakan oleh pihak travel umroh. Tidak hanya itu, dilarang juga baginya mengenakan topi dan sorban selama melaksanakan ibadah ihram.

Nah itu tadi adalah larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah umroh. Dalam pelaksanaan ibadah umroh terdapat macam-macam paket hari yang bisa dipilih, salah satunya yaitu paket umroh 2 minggu. Anda bisa menggunakan jasa travel kami yaitu Hajar Aswad sebagai rekan perjalanan Anda hingga ke tanah suci. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan download aplikasi kami di google store, Hajar Aswad Go.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.